Rok 2023

Konkurs na stanowisko doktorant, stypendysta

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów na kierunku Biotechnologia, Biochemia lub z dziedzin powiązanych i która 1 marca 2023 r będzie posiadała status doktoranta oraz będzie zainteresowana udziałem w realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych.

Konkurs na stanowisko post-doc

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Konkurs na stanowisko student stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego”.

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant | OPUS 16

Dot. projektu: „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Konkurs na stanowisko stypendysta-student

Konkurs w ramach projektu NCN OPUS 16 pt. „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Konkurs na stanowisko post-doc

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant | OPUS 23

Dot. projektu: „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe”

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe” nr 2022/45/B/ST5/02450

Konkurs na stanowisko Postdoc

Konkurs na stanowisko Postdoc

Poszukujemy kandydata na stanowisko PostDoc w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS”

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

aparatura badawcza

Wyniki konkursu na stanowisko post-doc

Edycja konkursu NCN: OPUS 23 | Tytuł projektu: „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe”

Wyniki Konkursu na stanowisko STYPENDYSTY-DOKTORANTA finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Edycja konkursu NCN: OPUS 23 | Tytuł projektu: „Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego”

Oferta pracy w projekcie OPUS - stanowisko Post-Doc

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu NCN OPUS „Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego”

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant | OPUS 16

Dot. projektu: „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Konkurs na stanowisko stypendysta – student w projekcie OPUS 18

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Nazwa stanowiska: stypendysta - student

Competition for the position of a scholarship - PhD student in the OPUS 23 project

Entity name: Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering

Position title: Scholarship holder - doctoral student

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Weave Unisono - oferta pracy w projekcie

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Oferta dla doktoranów

W ramach projektu NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Uwaga: Jest możliwość ubiegania się o stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest w okresie miesięcy: kwiecień-lipiec 2023 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student stypendysta, doktorant stypendysta 1 oraz doktorant stypendysta 2

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2023 roku.

Doktorant / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS

Student / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS

Doktorant / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS