Konkurs na stanowisko stypendysta-student

Konkurs w ramach projektu NCN OPUS 16 pt. „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Wymagania:

 • uczestnictwo w studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa,
 • wiedza ogólna w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania i badania materiałów,
 • doświadczenie w obszarze druku 3D w technologii FDM,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej.
    

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe ewentualne osiągnięcia naukowe),
 • odpis dyplomu inżynierskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata) lub zaświadczenie ukończenia studiów I stopnia,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta studiów stacjonarnych drugiego stopnia.
    

Opis zadań

Projekt dotyczy wytwarzania, charakteryzacji i modelowania hierarchicznych struktur do katalizy gazów w podwyższonych temperaturach.

Do zadań Stypendysty należeć będzie analiza dostępnych materiałów i narzędzi do druku 3D w technologii FDM. Wytwarzanie i analiza materiałów do druku 3D pozwalających na uzyskanie materiałów porowatych na bazie niklu w technologii FDM i ich charakterystyka. Opracowanie wyników uzyskiwanych badań. 

  

Warunki zatrudnienia

Student w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 7 miesięcy licząc od grudnia 2023. Wysokość stypendium może zostać rozszerzona.
   

Termin składania ofert 13.11.2023