Weave Unisono - oferta pracy w projekcie

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa,

Nazwa stanowiska: wynagrodzenie etatowe post-dok

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Wymagane są:

 1. dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora,
 2. umiejętność samodzielnego prowadzenia badań i sprawnej pracy w zespole międzynarodowym,
 3. doświadczenie w przygotowaniu próbek metalicznych do obserwacji SEM i TEM,
 4. doświadczenie w obserwacjach i analizie mikrostruktur z wykorzystaniem TEM, SEM, FIB potwierdzone w publikacjach,
 5. doświadczenie w analizie mikrostruktury z wykorzystaniem EBSD będzie dodatkowym atutem,
 6. korzystanie z mikroskopów firmy Hitachi i Jeol będzie dodatkowym atutem
 7. doświadczenie w badaniu materiałów po dużym odkształceniu plastycznym szczególnie po skręcaniu pod wysokim ciśnieniem oraz wyżarzaniu pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym będzie dodatkowym atutem,
 8. znajomość języka angielskiego na zaawansowanym poziomie,
 9. znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

 • preparatyka próbek zaawansowanymi technikami, takimi jak ion milling i FIB,
 • przeprowadzenie obserwacji mikrostruktury i analiza uzyskanej mikrostruktury przy użyciu TEM/SEM/FIB,
 • planowanie badań i interpretacja uzyskanych wyników badań,
 • przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: Weave Unisono

Termin składania ofert: 03.04.2023, 18:00

Forma składania ofert: email, w tytule Weave-Unisono post-dok

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie etatowe 120 tys. rocznie, zatrudnienie możliwe od 01.05.2023 r na rok z możliwością przedłużenia o 24 miesiące.

 

Wymagane dokumenty:

- CV,
- list motywacyjny,
- lista osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.)

 

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Krawczyńska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
tel. +48 22 234 8155
e-mail: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl