Doktorant / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS

Nazwa Jednostki:  Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska

Nazwa stanowiska: Doktorant/Stypendysta 2

Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która jest studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, bądź doktorantem studiów Inżynieria Materiałowa.

 • Znajomość technik badania odporności korozyjnej stali
 • Umiejętność analizy danych eksperymentalnych uzyskanych w trakcie badań elektrochemicznych
 • Doświadczenie w szybkości korozji będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość języka angielskiego
   

Opis zadań:

 • Opracowanie przeglądu literaturowego
 • Badania elektrochemiczne odporności korozyjnej stali
 • Analiza wyników uzyskanych w trakcie badań elektrochemicznych
 • Przygotowywanie wykresów i obliczeń elektrochemicznych
 • Przygotowywanie publikacji
   

Typ konkursu NCN: Opus

Termin składania ofert: 23.01.2023, 12:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: 2000 zł brutto/mies przez okres 11 miesięcy, data rozpoczęcia 1.02.2023

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opcjonalnie listę osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.)

 
Kontakt:
dr inż. Anna Dobkowska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
e-mail: anna.dobkowska@pw.edu.pl