Poprzednie lata

Konkurs na stanowisko Technika

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Konkurs na stanowisko Technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Stypendysta / doktorant w projekcie Sonata16

zdjęcie sprzętu badawczego

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata16 pt. „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”

Konkurs na stanowisko pracownika badawczego

Nabór kandydatów na stanowisko pracownika badawczego w projekcie pt. „Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni”, akronim: HardNanoSteel, POIR.01.01.01-00-0513/20-00.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko technologa (post-doc)

Informacja Komisji Konkursowej dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 08.11.2021r.

Konkurs dla doktorantów

Konkurs w ramach projektu NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”.

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji”

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem"

Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Oferta pracy nr 1/2021/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo- i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Oferta pracy - dot. proj. INGA POIR.04.01.01-00-0052/18-00

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest od kwietnia do czerwca 2021 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Oferta Pracy - dot. proj. NanoCarbain

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R – 2 pracowników

Trzy oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 18 pt. „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”, a także w ramach grantu Opus 16 pt. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”.

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR DWP/APLIKACYJNE/-POIR/365/2019 pt: "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości".

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0141/19-00 pt: „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Oferta Pracy nr 1/2020/Modular

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR.04.01.04-00-0034/17 „Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych, dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych”.

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: "Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI.

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Istnieje możliwość ubiegania się o stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest w okresie dwóch miesięcy: listopada-grudzień 2020 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.

Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 16

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 18

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Oferta pracy nr 10/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".