Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu NCN OPUS „Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego”

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: https://wim.pw.edu.pl/

Wymagania:

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku: inżynieria materiałowa, chemia lub fizyka
 • realizacja rozprawy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • posiadanie statusu doktoranta przez cały okres obowiązywania umowy (33 miesiące)
 • posiadanie doświadczenia w charakterystyce właściwości powierzchniowych (m.in. pomiar zwilżalności powierzchni i swobodnej energii powierzchniowej, obserwacje przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej)
 • posiadane doświadczenie w preparatyce próbek tytanu i jego stopów
 • wiedza w zakresie inżynierii materiałowej, znajomość metod inżynierii powierzchni stosowanych dla materiałów metalicznych w biomedycynie
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • działalność dydaktyczna
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach

Opis zadań:

 • przeprowadzanie modyfikacji powierzchniowych
 • prowadzenie procesów elektroforetycznego osadzania powłok
 • wykonywanie obserwacji mikroskopowych 
 • przeprowadzanie testów i analizy bioaktywności, stabilności osadzanych powłok, badań zwilżalności powierzchni i pomiarów swobodnej energii powierzchniowej
 • preparatyka próbek
 • przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: ST

Termin składania ofert: 15.05.2023 r.

Forma składania ofert:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa), z dopiskiem: „Prof. Halina Garbacz, OPUS” lub mailowo na adres: halina.garbacz@pw.edu.pl.

Warunki zatrudnienia:

Doktorant w okresie obowiązywania umowy (33 miesiące, z możliwością przedłużenia) będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi) wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2023 r. Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o wynikach konkursu mailowo w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.