Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student stypendysta, doktorant stypendysta 1 oraz doktorant stypendysta 2

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2023 roku.

W konkursie w ramach projektu pt: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS do realizacji prac badawczych na stanowiskach student/stypendysta, doktorant stypendysta 2 oraz doktorant stypendysta 3 zostały wybrane następujące osoby: inż. Piotr Wójcik, mgr inż. Aleksandra Zielińska oraz mgr inż. Jakub Ciftci.