Rok 2022

Stypendysta / praktykant w projekcie Sonatina 5

Oferta dla studenta I lub II stopnia do realizacji badań do pracy inżynierskiej/magisterskiej. Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN Sonatina 5 pt. Nowe biodegradowalne stopy cynku wytwarzane metodami szybkiej krystalizacji i skręcania pod wysokim ciśnieniem. Opiekunem badań i jednocześnie promotorem pracy będzie dr inż. Wiktor Bednarczyk.

Weave-UNISONO | Konkurs na stanowisko doktoranta

W ramach projektu "Kształtowanie nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem"

OPUS 19 | Konkurs na stanowisko doktoranta

W ramach projektu NCN „Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji”

Oferta pracy w projekcie NCN na stanowisko doktoranta

W ramach projektu „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”.

Postdoctoral Researcher

New ODS steel structure for extreme environments using the ultrasonic dispersion of nano-oxides in combination with SLM and PPS
Project held with the University of Chemical Technology in Czech Republic and the Institute of Metals and Technology in Slovenia within OPUS 22 in the Lead Agency Procedure.

Oferta pracy w projekcie z programu LIDER XI - rozstrzygnięcie konkursu

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2022.

Oferta pracy w projekcie z programu LIDER XI

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: " Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI.

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 roku.

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych"

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko pracownika B+R

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18 maja 2022 roku.

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Konkurs na stanowisko pracownika B+R

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie SONATA BIS

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych”.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 23 marca 2022 roku.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów Inżynieria Materiałowa  lub dziedzin pokrewnych.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów na kierunku Biotechnologia, Biochemia lub z dziedzin powiązanych i która 1 września 2022 r będzie posiadała status doktoranta oraz będzie zainteresowana udziałem w realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie LIDER

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/15/0089/L-12/20/NCBR/2021 pt: "Transparentne powłoki o podwyższonych właściwościach samoczyszczących i lodofobowych – ClearICE", w ramach programu LIDER XII.