Doktorant / Stypendysta w projekcie Opus Lap

W ramach projektu: Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS

Nazwa Jednostki:  Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska

Nazwa stanowiska: Doktorant/Stypendysta 3

Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która jest studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, bądź doktorantem studiów Inżynieria Materiałowa.

 • Znajomość technik preparatyki stali do obserwacji mikrostrukturalnych (mikroskopia świetlna i skaningowa)
 • Doświadczenie w obrazowaniu 3D będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość języka angielskiego
   

Opis zadań:

 • Opracowanie przeglądu literaturowego
 • Badania mikrostrukturalne stali ODS
 • Obrazowanie 3D
 • Przygotowywanie publikacji
   

Typ konkursu NCN: Opus

Termin składania ofert: 23.01.2023, 12:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: 2000 zł brutto/mies przez okres 11 miesięcy, data rozpoczęcia 1.02.2023

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opcjonalnie listę osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.)

 
Kontakt:

dr inż. Anna Dobkowska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
e-mail: anna.dobkowska@pw.edu.pl