Konkurs na stanowisko post-doc

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie konkursu Weave-Unisono.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa,

Nazwa stanowiska: wynagrodzenie etatowe post-doc

Wymagania:

 • dyplom/dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia badań i sprawnej pracy w zespole międzynarodowym,
 • doświadczenie w przygotowaniu próbek metalicznych do obserwacji SEM i TEM,
 • doświadczenie w obserwacjach i analizie mikrostruktur z wykorzystaniem TEM, SEM, FIB potwierdzone w publikacjach,
 • doświadczenie w analizie mikrostruktury z wykorzystaniem EBSD będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność wykonywania zdjęć wysokorozdzielczych będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w badaniu materiałów po dużym odkształceniu plastycznym szczególnie po skręcaniu pod wysokim ciśnieniem oraz wyżarzaniu pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na zaawansowanym poziomie,
 • płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
   

Opis zadań:

 • przeprowadzenie pomiarów mikrotwardości,
 • preparatyka próbek zaawansowanymi technikami, takimi jak m.in. ion milling i FIB,
 • przeprowadzenie obserwacji mikrostruktury i analiza uzyskanej mikrostruktury przy użyciu TEM/SEM/FIB,
 • planowanie badań i interpretacja uzyskanych wyników badań,
 • przygotowywanie publikacji naukowych.
   

Typ konkursu NCN: Weave Unisono

 
Termin składania ofert: 14.01.2024

 
Forma składania ofert: email

 
Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie etatowe 120 tys., z możliwością podwyższenia do 140 tys. rocznie, możliwość zatrudnienia od 01.03.2024 r na okres od 6 do 30 miesięcy.

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opcjonalnie listę osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.),
 • dyplom/dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora.
   

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Krawczyńska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
tel. +48 22 234 8155
e-mail: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl