Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant | OPUS 23

Dot. projektu: „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe”

Edycja konkursu NCN: OPUS 23
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
Stanowisko: Stypendysta-doktorant
Wyłoniony kandydat: mgr Muhammad Saleem Akhtar