Rok 2024

PhD position at Faculty of Materials Science and Engineering

BioMaterials Group is offering a PhD position in the area of biofabrication of in vitro 3D bone metastasis model.

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe” nr 2022/45/B/ST5/02450

Konkurs na stanowisko post-doc

Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie.

Konkurs na stanowisko student stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Kompozyty Cu-Mo o strukturze submikronowej i nanometrycznej oraz projektowanych właściwościach cieplnych".