Profesorowie

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Dziekan Wydziału
 • 22 234 83 99, 77 62
 • 22 849 02 22

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

 • 22 234 87 92

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

 • 22 234 87 17

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

 • 22 234 87 38

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

 • 22 234 87 19

prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski

 • 22 234 85 29

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
 • 22 234 84 50

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Doskonałości Naukowej
 • 22 234 84 45

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

 • 22 234 81 61

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Kierownik Zakładu Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
 • 22 234 71 34

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • 22 234 87 44

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska

 • 22 234 57 12
 • 22 628 19 83

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych
Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów
 • 22 234 86 88

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

 • 22 234 87 01
 • 22 234 87 05

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek

 • 22 234 81 01