Aktualności

Dr inż. Bartłomiej Przybyszewski laureatem XV edycji konkursu Innowator Mazowsza

Dr inż. Bartłomiej Przybyszewski podczas konferencji finałowej

Nasz naukowiec zajął trzecie miejsce w kategorii Innowacyjny Naukowiec za pracę „Wpływ chemicznej oraz fizycznej modyfikacji powłok poliuretanowych na ich właściwości hydro- i lodofobowe”.

Nasi Naukowcy laureatami programu LIDER XIV

grafika programu

W 14. edycji konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla młodych badaczy finansowanie otrzymało 41 projektów. Autorami siedmiu są naukowcy z Politechniki Warszawskiej, w tym dwoje z naszego Wydziału - dr inż. Paulina Kozera i dr inż. Karol Szlązak.

Obrony rozpraw doktorskich

studenci w togach

W dniu 7 i 13 grudnia 2023 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Praca w projekcie - oferta dla doktorantów

zdjecie mikroskopowe

Dr inż. Witold Chromiński zaprasza do udziału w projekcie „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”, finansowanego ze środków NCN.

Dwa konkursy MOBILITY PW

Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomiło dwa konkursy - pierwszy skierowany do pracowników, drugi do doktorantów. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 grudnia 2023 roku.

Innowacje w Mikroskopii Elektronowej: SEM, FIB, TEM - poznaj najnowsze rozwiązania

logo Labsoft

29 listopada 2023 roku odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego seminarium naukowego organizowanego przez Labsoft oraz Thermo Fisher Scientific na temat nowych rozwiązań w mikroskopii elektronowej.

Granty badawcze „Materials for Young”

osoba pracująca przy mikroskopie

W ramach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” ogłasza się konkurs na granty badawcze dla młodych naukowców.

Rusza projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii w PW

Zespół projektowy

Głównym celem projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej, poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Zbiórka rzeczy dla Schroniska na Paluchu

pies

W ośmiu miejscach na terenie PW (WIM, WEiTI, WIBHiŚ, WMEiL, WF, WCH, Biuro IDUB, Biblioteka Główna) od 25 października do 8 listopada będzie można przynieść rzeczy dla potrzebujących zwierząt. Zbiórka jest elementem akcji Psy na PW, której celem jest promocja adopcji zwierząt.

Laboratorium Badań dla Przemysłu z akredytacją PCA

certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji nadało w październiku 2023 roku naszej jednostce Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB1876. Jest to potwierdzenie, że Laboratorium spełnia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Prof. Małgorzata Lewandowska w Radzie Doskonałości Naukowej

prof. Małgorzata Lewandowska

Pani Profesor będzie uczestniczyć w pracach Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych jako przedstawicielka dyscypliny Inżynieria Materiałowa w kadencji na lata 2024-2027.

Ranking World’s TOP 2% Scientists 2022

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

Czworo przedstawicieli naszego Wydziału znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Ranking pokazuje najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie - ich publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Nowe indywidualne zajęcia z PZL Mielec

fot. PZL Mielec

Zapraszamy studentów VII sem. studiów I st. i studiów II st. do realizacji dwóch projektów badawczych we współpracy z PZL Mielec - Lockheed Martin Company.

Obrony rozpraw doktorskich

W dniach 03, 15 i 17 listopada 2023 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Akcja stypendialna na rok akademicki 2023/2024

studenci

Do 16 października 2023 roku można złożyć wniosek o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością, rektora.

Konkurs Prac Dyplomowych im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego

Do 16 października 2023 roku przyjmowane są prace dyplomowe z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Konkurs o Nagrodę ABB

grafika konkursowa

21 edycja konkursu obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim.

VII Edycja Konkursu PZPTS na najlepszą pracę dyplomową

logo związku

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. Konkurs dotyczy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich obronionych w roku akademickim 2022/2023.

Połączona międzynarodowa konferencja RQ17 i ISMANAM 27 na PW

Conference Photo

W dniach 20-25 sierpnia 2023 r. Wydział Inżynierii Materiałowej zorganizował na Politechnice Warszawskiej międzynarodową konferencję RQ17 i ISMANAM 27. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinie szkieł metalicznych i innych materiałów amorficznych, materiałów nanokrystalicznych i innych materiałów metastabilnych, ich przetwarzania, struktury, właściwości i zastosowań.

Składanie dokumentów - II tura rekrutacji

studenci

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się na studia w drugiej turze naborów na kierunku Inżynieria Materiałowa serdecznie gratulujemy. Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów.

Badania stali do zastosowań w reaktorach termojądrowych

Elektrownia jądrowa

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SONATINA 7. Wśród jego laureatek jest dr inż. Barbara Wieluńska-Kuś.

Informacje dla studentów I roku

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2023 roku rozpoczynają studia I stopnia.

Wyniki konkursu na Zespołowe Granty Dziekańskie dla Doktorantów

Mikroskop

W wyniku oceny złożonych wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana z dnia 19 lipca 2023 roku, przyznano 8 Zespołowych Grantów Dziekańskich dla Doktorantów Szkoły Doktorskiej PW w roku 2023.

Oferta dla osób planujących doktorat w r.a. 23/24

Dr inż. Witold Chromiński zaprasza do udziału w projekcie „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”, finansowanego ze środków NCN. Proponowany temat doktoratu to "Controlling precipitation phenomena in AlMgSi alloys via microalloying".

Zespołowe Granty Dziekańskie dla Doktorantów

Celem konkursu jest wsparcie działalności naukowej młodych naukowców poprzez umożliwienie realizacji projektów w ramach współpracy międzyzakładowej.