prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: konsultacje drogą mailową oraz w trybie on-line (program TEAMS) w terminie uzgodnionym z daną grupą zajęciową

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1988
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1994
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2017

Staże naukowe:

 • Royal Society Postdoctoral Fellowship, Brunel University, Londyn, Wielka Brytania, 1996 -1997
 • Imperial College, Londyn, Wielka Brytania, 2005 i 2006
   

Działalność naukowa

Specjalność naukowa: inżynieria materiałowa, materiały kompozytowe, ceramika, nanomateriały, biomimetyka, ceramika archeologiczna

Zakres prac obejmuje optymalizację mikrostruktury kompozytów o osnowie ceramicznej w celu zwiększenia odporności na kruche pękanie. Badania koncentrują się na opracowaniu nowych metod wytwarzania kompozytów. W szczególności implementuję do kompozytów metody metalurgii proszków oraz metody koloidalne w tym odlewanie mas lejnych i odlewanie żelowe. Zakres opracowywanych kompozytów obejmuje materiały o jednorodnym rozmieszczeniu cząstek metalu w osnowie ceramicznej, a także z gradientem koncentracji w tym także nanokompozyty. Prowadzę prace nad charakteryzacją właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury kompozytów.

Innym obszarem działań naukowych jest biomimetyka czyli wykorzystanie wzorców z Natury w rozwiązaniach inżynierskich. W zakresie prowadzonych badań znajduje się także ceramika archeologiczna.
 

Publikacje

 1. J. Cho, K. Konopka, K. Rożniatowski, E. Garcia-Lecina, M. S.P. Shaffer, A.R. Boccaccini, Characterisation of carbon nanotube films deposited by electrophoretic deposition, Carbon 47 (2009) 58.
 2. K. Konopka, L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Dutkiewicz, SEM and TEM studies of NiAl2O4 spinel phase distribution in alumina matrix, Arch. Metall. Mater. 58 (2013) 501.
 3. D. Riegert, K. Konopka, Analysis of the structure of archeological objects-ceramic pottery, Archives of Metallurgy and Materials 56 (2011) 163.
 4. J. Zygmuntowicz, P. Wiecińska, A. Miazga, K. Konopka, M. Szafran, W. Kaszuwara: Thermoanalytical studies of the ceramic-metal composites obtained by gel-centrifugal casting, J. Therm. Anal. Calorim. 133 (2017) 303.
 5. J. Zygmuntowicz, A. Miazga, P. Wiecińska, W. Kaszuwara, K. Konopka, M. Szafran, Combined centrifugal-slip casting method used for preparation the Al2O3-Ni functionally graded composites, Composites Part B: Engineering 141 (2018) 158.
   

Osiągnięcia

Monografie

 1. K. Konopka: Wzorce z natury w technice i inżynierii materiałowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
 2. K. Konopka: Biomimetyczne metody wytwarzania materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013
 3. K. Konopka, B. Przybyła: Zasady opracowania tekstów naukowych i prezentowania wyników badań z wykorzystaniem języka angielskiego w inżynierii materiałowej i innych pokrewnych dziedzinach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014
 4. K. Konopka, A. Miazga: Kompozyty ceramika-metal, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2017

Nagrody

 • 2015: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2012-2015: Złota Kreda dla najlepszego wykładowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w latach akademickich 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 oraz 2015/2016
 • 2014: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2013
 • 2013: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2012: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2011
 • 2011: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2010
 • 2008: Złota Kreda dla najlepszego wykładowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w kategorii zajęcia audytoryjne w semestrze letnim 2007/2008
 • 2007 i 2008: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2006 oraz w latach 2006-2007
 • 1998: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne