prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Doskonałości Naukowej

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 211

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: czwartki w godz. 11:00-12:00

Przebieg kariery naukowej

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1992
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1997
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2007
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2011
 • Członek korespondent PAN od 2020

Staże naukowe:

 • Technical University Dresden, Niemcy, 2014
 • University of Ancona, Włochy, 2015
 • Ecole des Mines de Saint Etienne, Francja, 1993
   

Działalność naukowa

Materiały ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne:

 • wytwarzanie – metody dużego odkształcenia plastycznego, mechaniczne mielenie i konsolidacja proszków,
 • mikrostruktura – rozdrobnienie ziarna, granice ziaren i ich rola w kształtowaniu właściwości, jednorodność mikrostruktury, procesy wydzieleniowe,
 • właściwości – wytrzymałość, plastyczność, zdolność do tłoczenia i odkształcenia nadplastycznego, odporność korozyjna, przewodność elektryczna,
 • spajanie – friction stir welding, wykorzystanie zjawiska obniżenia temperatury topnienia w nanoskali,
 • zastosowania – materiały konstrukcyjne w reaktorach termojądrowych (stale ferrytyczne i bezniklowe stale austenityczne wzmacniane drobnozydpersyjnymi tlenkami), przewody elektryczne (stopy aluminium, miedź), konstrukcje lekkie (stopy aluminium), inżynieria biomedyczna (stal austenityczna, stopy tytanu typu b).

Modyfikacje powierzchni:

 • wytwarzania warstw nanorurek TiO2 na podłożach tytanowych,
 • tworzenie warstw dyfuzyjnych na materiałach o rozdrobnionej mikrostrukturze.

Materiały kompozytowe:

 • kompozyty na osnowie geopolimerowej,
 • synteza kompozytów o osnowie metalicznej metodami dużego odkształcenia plastycznego.

Metody charakteryzowania struktury w nanoskali:

 • transmisyjna mikroskopia elektronowa,
 • skaningowa mikroskopia elektronowa.
   

Publikacje

 1. P. Bazarnik, Y. Huang, M. Lewandowska, T.G. Langdon: Enhanced grain refinement and microhardness by hybrid processing using hydrostatic extrusion and high-pressure torsion, Mater. Sci. Eng. A 712 (2018) 513.
 2. M. Lipińska, L. Olejnik, M. Lewandowska: A new hybrid process to produce ultrafine grained aluminium plates, Mater. Sci. Eng. A 714 (2018) 105.
 3. A. Mori, H. Mamiya, M. Ohnuma, J. Ilavsky, K. Ohishi, J. Wozniak, A. Olszyna, N. Watanabe, J. Suzuki, H. Kitazawa, M. Lewandowska: Manufacturing and characterization of Ni-free N-containing ODS austenitic alloys, J. Nucl. Mater. 501 (2018) 72.
 4. A. Krawczyńska, W. Chromiński, E. Ura-Bińczyk, M.  Kulczyk, M. Lewandowska: Mechanical properties and corrosion resistance of ultrafine grained austenitic stainless steel processed by hydrostatic extrusion, Materials & Design 136 (2017) 34.
 5. J. Lipecka, J. Janczak-Rusch, M. Lewandowska, M. Andrzejczuk, G. Richter and L.P.H. Jeurgens: Thermal stability of Al-Si12at.% nano-alloys confined between AlN layers in a nanomultilayer configuration, Scripta Mater. 130 (2017) 210.

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2017: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2016
 • 2014: Nagroda naukowa im. Prof. Jana Czochralskiego
 • 2007, 2010 i 2014: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2006, 2009 oraz 2013
 • 1998: Nagroda FIAT’a za rozprawę doktorską

Pozostałe osiągnięcia

 • Referaty zaproszone na konferencjach (m.in. MRS Fall Meeting – 2010; EMRS Fall Meeting – Warszawa; THERMEC – 2013 i 2018; NanoSPD 2014 i 2017, TMS – 2016)
 • Członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN
 • Członek Executive Committee of European Materials Research Society
 • Organizator corocznych konferencji EMRS Fall Meeting od 2002 roku