Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 206
 

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 217

Konsultacje w sem. zimowym: poniedziałki 12:00-14:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1989
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2000
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2018

Staże naukowe:

 • Tecnalia, San Sebastian, Hiszpania, 2015
 • Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Structures and Polymer Technology, Drezno, Niemcy, 2014
 • Institute Laue Langevin, Grenoble, Francja, 2007 i 2013
 • Dublin Institute of Technology, Photonics Research Centre, Dublin, Irlandia, 2009 i 2010
 • University Erlangen-Nuremberg, Central Institute for New Materials and Processing Technology, Erlangen, Niemcy, 2009
 • European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble, Francja, 2008
   

Działalność naukowa

Obszary działalności naukowej: kompozyty, polimery, nanomateriały, materiały inteligentne. Główne obszary zainteresowań dotyczą badań materiałów kompozytowych w zakresie opisu zależności pomiędzy parametrami wytwarzania a mikrostrukturą i właściwościami.

Przedmiotem badań jest:

 • możliwość zwiększenia przewodności elektrycznej, a także cieplnej nanokompozytów i kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi przez zastosowanie przewodzących nanonapełniaczy, głównie nanorurek węglowych,
 • poznanie zależności pomiędzy udziałem granic międzyfazowych a zdolnością kompozytów ceramika-elastomer z perkolacją faz do pochłaniania energii mechanicznej,
 • poznanie zależności pomiędzy mikrostrukturą a efektem magnetoreologicznym w elastomerach magnetoreologicznych i możliwość ich aplikacji do aktywnego tłumienia drgań,
 • możliwość wykorzystania czujników światłowodowych do pomiaru odkształceń w kompozytach polimerowych,
 • samozaleczanie uszkodzeń w kompozytach z systemem mikrokapsuł do samonaprawiania.

Członek rad naukowych, krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: m.in. Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, Rady Naukowej Targów KOMPOZYT-EXPO, Rady Naukowej Konsorcjum ILL Grenoble Poland, Rady Naukowej Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego, Sekcji Materiałów Polimerowych oraz Sekcji Kompozytów Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego (PTW), Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych (PTMK), International Society of Optical Engineering (SPIE), American Association for the Advancement of Science (AAAS), American Chemical Society (ACS).
 

Publikacje

 1. P. A. Bolimowski, R. Kozera, A. Boczkowska: Poly(urea-formaldehyde) microcapsules – synthesis and influence of stirring speed on capsules size, Polimery 63 (2018) 15.
 2. A. Nicolau-Kuklińska, P. Latko-Durałek, P. Nakonieczna, K. Dydek, A. Boczkowska, J. Grygorczuk: A new electroactive polymer based on carbon nanotubes and carbon grease as compliant electrodes for electroactive actuators, J. Intell. Material Syst. Struct. 29 (2017) 1520.
 3. J. Kozlowska, A. Boczkowska, A. Czulak, B. Przybyszewski, K. Holeczek, R. Stanik and M. Gude: Novel MRE/CFRP sandwich structures for adaptive vibration control. Smart Mater. Struct., 25 (2016) 035025.
 4. P. Latko, D. Kołbuk, R. Kozera, A. Boczkowska: Microstructural characterization and mechanical properties of PA11 nanocomposite fibers, Journal of Materials Eng. and Performance 25 (2016) 68.
 5. F. Kachold, R. Kozera, R. Singer, A. Boczkowska. Mechanical properties, surface structure and morphology  of carbon fibers pre-heated for liquid aluminum infiltration. Journal of Materials Engineering and Performance 25 (2016) 1502.
   

Osiągnięcia

Monografie i książki

 1. A. Boczkowska, G. Krzesiński: Kompozyty i techniki ich wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
 2. P. Latko, A. Boczkowska: Fabrication of carbon nanotubes-doped veils. Rozdział w książce pod edycją P. Ch. Wölcken, M. Papadopoulos: Smart Intelligent Aircraft Structures (SARISTU), Wydawnictwo Springer, 2015, str. 815-824
 3. P. Latko, A. Boczkowska: Electronic Applications of polyamide elastomers and its compositesRozdział  w książce pod edycją D. Ponnamma, K. K. Sadasivuni, Ch. Wan, S. Thomas, M. Al-Ali AlMa’adeed: Flexible and Stretchable Electronic Composites, Wydawnictwo Springer, 2015, str. 135-160
 4. M. Gude, A. Boczkowska: Textile reinforced carbon fibre/aluminium matrix composites for lightweight applications, Wydawnictwo Instytut Odlewnictwa, 2014.
 5. A. Boczkowska: Rola mikrostruktury w kształtowaniu właściwości inteligentnych kompozytów magnetoreologicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
 6. A. Boczkowska, S. Awietjan: Microstructure and Properties of Magnetorheological Elastomers. Rozdział 6 w książce pod redakcją A. Boczkowskiej: Advanced Elastomers – Technology, Properties and Applications. Wydawnictwo INTECH, 2012

Nagrody

 • 2016: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015
 • 2016: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2012: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2011
 • 2011: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2010
 • 2009: Medal za zasługi od Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
 • 2005: Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za „Wdrożenie technologii wytwarzania wielkogabarytowych wyrobów z trudnopalnych kompozytów polimerowych (fenolowo-szklanych)”
 • 2004: Nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia III za osiągnięcia dydaktyczne

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • E. Piesowicz, A. Boczkowska, P. Latko, G. Putynkowski, W. Przetakiewicz, S. Paszkiewicz, Z. Rosłaniec, K. Gawdzińska, J. Zieliński: A method for recovering polymer for printing PETG substrates, EP 2 987 822 B1 z 30.8.2017
 • A. Boczkowska, M. Kubiś, E. Ciecierska, P. Chabera, T. Wiśniewski, P. Czarnocki, R. Świtkiewicz, W. Frączek, J. Marjanowski, R. Mikke, A. Papiorek: Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i sposób wytwarzania materiału kompozytowego, PAT.228039 z 25.9.2017
 • A. Boczkowska, P. Latko: Sposób wytwarzania włókien i włókniny z nanorurkami węglowymi, PL 221848 B1 z 30.06.2016
 • A. Boczkowska, A. Pietrzykowski, M. Marczewski, B. Sienkiewicz, E. Ciecierska, A.R. Kunicki, A. Olszyna: Sposób wytwarzania nanokompozytu uretanowo-mocznikowego i nanokompozyt uretanowo-mocznikowy, PL 213337 B1 z 28.02.2013
 • A. Boczkowska, Z. Jaegermann, A. Domańska, K. J. Kurzydłowski, K. Babski: Poliuretan bioresorbowalny, sposób wytwarzania poliuretanu bioresorbowalnego, kompozyt ceramika-poliuretan bioresorbowalny i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-poliuretan bioresorbowalny, PL 212636 B1 z 30.11.2012
 • M. Szafran, A. Boczkowska, K. Konopka, K. Kurzydłowski, G. Rokicki, K. Batorski: Kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego, PL 198281 B1 z 30.06.2008