Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 006 

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: środy w godz. 12:00-14:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny technologiczny, 1978
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1982
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1992
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 1999

Staże naukowe:

 • Uniwersytet w Sheffield, Wielka Brytania, 1990-1994
 • Technische Uniwersitat Wien, Austria, 1987
   

Działalność naukowa

Prof. Marcin Leonowicz jest specjalistą w zakresie badań i technologii materiałów magnetycznych, nanomateriałów oraz materiałów inteligentnych, w tym materiałów z magnetyczną pamięcią kształtu i magnetokalorycznych. Kolejny zakres działalności badawczej obejmują płyny nienewtonowskie struktury ochronne na bazie cieczy zagęszczanych ścinaniem.

Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 250 artykułów i autorstwo lub współautorstwo 4 książek. Jest też współautorem 20 patentów i zgłoszeń patentowych.
 

Publikacje

 1. R. Wróblewski, K. Sielicki, M. Leonowicz: Magnetocaloric properties of Ni49.9Mn19.6Cu5.7Ga24.8 single crystal processed by Bridgman method with stationary crucible, Materials Letters 218 (2018) 83.
 2. A. Zielińska, A. Takai, H. Sakurai, A. Saeki, M. Leonowicz, T. Nakanishi: A Spin-Active, Electrochromic, Solvent-Free Molecular Liquid Based on Double-Decker Lutetium Phthalocyanine Bearing Long Branched Alkyl Chains, Chemistry - An Asian Journal 13 (2018) 770.
 3. M .Szymański, V. Homolova, M. Leonowicz: Thermodynamic Assessment of the Fe-B System in the Ssol5 and User Databases, International Journal of Engineering Research and Applications 7 (2017) 59.
 4. M. Szymański, B. Michalski, M. Leonowicz i inni: Hydrogen disproportionation phase diagram and magnetic properties for Nd15Fe79B6 alloy, Journal of Rare Earths, 34 (2016) 843.
 5. M. Szymański, B. Michalski, M. Leonowicz i inni: Structure and properties of Nd-Fe-B alloy subjected to HDDR process,zw: Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 217.
   

Osiągnięcia

 • Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej w latach 1994-1999
 • Członek Senatu PW
 • Doradca Strategiczny Rektora PW
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • Członek Sekcji Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego
 • Członek Rady Programowej czasopisma Composites Theory and Practice
 • Członek dwóch grup doradczych Komisji Europejskiej w zakresie programu Horizon 2020 (Leadership in Enabling and Industrial Technologies (2014-2015) i Spreading Excellence and Widening Participation (2014-2017)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Międzynarodowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od roku 2014

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Kazimierz_Leonowicz