prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 211

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 11:00-13:00
 • w sem. letnim: poniedziałki w godz. 14:00-16:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1984
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1997
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, 2021
   

Działalność naukowa

 • Odkształcenie plastyczne metali, jego wpływ na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne.
 • Metale kształtowane metodami dużego odkształcenia plastycznego (SPD). Fizyka odkształcenia plastycznego oraz relacja między strukturą i właściwościami użytkowymi tych materiałów. Materiały ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne (otrzymywanie i charakterystyka).
 • Analiza wpływu dużego odkształcenia plastycznego na mikrostrukturę i właściwości tytanu oraz jego stopów do zastosowań biomedycznych, właściwości nanokrystalicznego tytanu.
 • Projektowanie i wytwarzanie stopów tytanu o obniżonym module Younga do zastosowań biomedycznych.
 • Procesy dyfuzyjne w materiałach ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych, wpływ rozdrobnienia na tworzenie warstw dyfuzyjnych, w tym tlenkowych w procesach samopasywacji, a także na odporność korozyjną metali.
 • Analiza mikrostruktury, właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich warstw i powłok. Badania właściwości powłok wielowarstwowych w aspekcie wybranych parametrów ich budowy, opis mechanizmów zużycia.
 • Wykorzystanie technik laserowych do modyfikacji powierzchni tytanu i jego stopów w zastosowaniach biomedycznych, badania dotyczące funkcjonalizacji powierzchni nanokrystalicznego tytanu metodami elektrochemicznymi, poprzez obróbkę laserową i z zastosowaniem procesów hybrydowych.
 • Wpływ dużych prędkości odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości metali, w tym spajanie metali metodą łączenia wybuchowego, konsolidacja wiórów tytanowych metodą przeróbki plastycznej.
   

Publikacje

 1. D. Kubacka, A. Yamamoto, P. Wieciński, H. Garbacz: Biological behavior of titanium processed by severe plastic deformation, Applied Surface Science 472 (2018), 54
 2. H. Garbacz, P. Wieciński, D. Kuczyńska, D. Kubacka, K.J. Kurzydłowski: The effect of grain size on the surface properties of titanium grade 2 after different treatments, Surface and Coatings Technology 335 (2018) 13.
 3. D. Kuczyńska, P. Kwaśniak, M. Pisarek, P. Borowicz, H. Garbacz: Influence of surface pattern on the biological properties of Ti g.ade 2, Materials Characterization 135 (2018) 337.
 4. P. Kwaśniak, H. Garbacz: Screw dislocation mediated solution strengthening of substitutional α-Ti alloys - First principles, Acta Materialia 141 (2017) 405.
 5. K. Topolski, W. Bochniak, M. Łagoda, P. Ostachowski, H. Garbacz: Structure and properties of titanium produced by a new method of chip recycling, Journal of Materials Processing Technology 248 (2017) 80.
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2020: Nagroda naukowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019
 • 2020: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018-2019
 • 2018: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017
 • 2018: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • 2016: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015
 • 2014: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013
 • 2012: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2010-2011

Monografie

 1. H. Garbacz, I. Semenova, S. Zherebtsov, M. Motyka „Nanocrystalline Titanium”
 2. U. Bugaj, K. Nejbert, S. Ilnicki, P. Wieciński, T. Onyszczuk, H. Garbacz „The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 3: 2000-500 BC”, Chapter 2 “Únětice metal finds from western Poland: an archaeometallurgical perspective”
 3. J. Pura, J. Zdunek, P. Kwaśniak, H. Garbacz, J. Mizera, Z. Laskowski, M. Gierej, "Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania”; rozdział „Wytwarzanie drutów rdzeniowych z nanoproszków stopowych do zastosowań w katalizie”
 4. H. Garbacz „Mikrostruktura i właściwości nanokrystalicznego tytanu”
 5. H. Garbacz „Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne”, rozdział "Nanowarstwy powierzchniowe"
 6. H. Garbacz, J. Mizera, M. Gierej, Z. Laskowski, W. Motel „Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych”, rozdział „Stopy platyny o specyficznej strukturze i właściwościach do zastosowań w przemyśle szklarskim”
 7. P. Widlicki, H. Garbacz, M. Lewandowska, W. Pachla, K.J. Kurzydłowski, “Nanostructured Materials by High-Pressure Severe Plastic Deformation” / Zhu Yuntian T., Varyukhin Viktor (red.), rozdział “Microstructure and Mechanical Properties of 6082 Aluminum Alloy Processed by Hydrostatic Extrusion”
 8. H. Garbacz, K.J. Kurzydłowski, „Materiały Metalowe z Udziałem Faz Międzymetalicznych - BEL Studio Sp. z o.o.”, rozdział „Właściwości mechaniczne stopów z warstwami intermetalicznymi”

Patenty

 • Współautorstwo 8 patentów