Administracja

Biuro Dziekana

mgr Karolina Statkiewicz

Pracownik obsługujący sprawy pracownicze (POSP)
 • 22 234 87 29

mgr inż. Marta Zwolińska

 • 22 234 83 99

mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak

Wydziałowy Rzecznik Zaufania / Studia doktoranckie
 • 22 234 87 35

mgr Anna Weremowicz

 • 22 234 85 29

Dziekanat

mgr Iwona Gusta

 • 22 234 84 51

Dział Finansowy

mgr Małgorzata Lewin

Pełnomocnik Kwestora
 • 22 234 87 33

Wiesława Skomorowska

 • 22 234 87 30

mgr Zuzanna Borkowska

 • 22 234 87 36

mgr Iwona Jakubowska

 • 22 234 84 40

mgr Agnieszka Kondej-Malarecka

 • 22 234 84 40

Magdalena Nowak

 • 22 234 84 40

Wiesława Perczyńska

 • 22 234 84 40

mgr Marzena Roguska

 • 22 234 81 64

mgr Katarzyna Skarżycka

 • 22 234 81 63

Dział Gospodarczy

Marcin Roguski

 • 22 234 8734

Łukasz Iskra

 • 22 234 81 47

Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • 22 234 87 34

Dział Obsługi Projektów

mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla

Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
 • 22 234 84 76

mgr inż. Agnieszka Łukawska

 • 22 234 84 76

mgr Jolanta Szopa

Dział Promocji

Joanna Kwiatkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
 • 22 234 86 87

Tomasz Grajek

Pełnomocnik Dziekana ds. IT i Cyberbezpieczeństwa
 • 22 234 87 34

Dział Zakupów

Marianna Wróblewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • 22 234 87 25

Łukasz Jerzy Dąbrowski

 • 22 234 87 25

Małgorzata Sałańska

 • 22 234 87 25

Dział Zamówień Publicznych

mgr inż. Elżbieta Sałacińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • 22 234 87 37