Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być prowadzone w trzech etapach:

  • prewencyjnym,
  • mediacyjnym,
  • formalnym.
     

W celu realizacji etapu mediacyjnego na każdym wydziale Politechniki Warszawskiej działają Wydziałowi Rzecznicy Zaufania. Wydziałowy Rzecznik Zaufania pochodzi z wyboru. Decyzją społeczności Wydziału Inżynierii Materiałowej, podczas głosowania przez wszystkich pracowników,  na czteroletnią kadencję wydziałowym rzecznikiem zaufania została wybrana:

mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak
pok. 211, środa 14.15 - 15.00
mail: tatiana.erenc@pw.edu.pl
telefon: 22 234 87 35
  

Rzecznik Zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji na Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku gdy stronami sporu na tle mobbingu lub dyskryminacji są:

  • pracownik wydziału - inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału - student PW,
  • pracownik wydziału - doktorant PW.

 
Podstawa prawna: