Pracownicy

Na Wydziale zatrudnionych jest około 119 pracowników, w tym 38 nauczycieli akademickich, 59 pracowników naukowo-technicznych oraz 22 pracowników administracyjnych. Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 12 profesorów tytularnych i 12 profesorów na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej.

W obrębie Wydziału działają cztery Zakłady oraz Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały funkcjonalne”, a także Biblioteka, Dziekanat, Biuro Dziekana, Dział Finansowy, Administracyjny, Zakupów, Zamówień Publicznych oraz Dział Obsługi Projektów.