Zaawansowane materiały funkcjonalne i konstrukcyjne

Opracowujemy i wytwarzamy zaawansowane materiały konstrukcyjne i funkcjonalne do wielu sektorów przemysłowych. Nasi naukowcy specjalizują się m.in w opracowywaniu stopów o wysokiej entropii, kompozytów i nanokompozytów metaliczno-ceramicznych, stopów magnetycznie twardych oraz miękkich, materiałów wytwarzanymi technologiami addytywnymi (druk 3D) oraz cieczy nienewtonowskich.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak

Głównym obszarem badawczym grupy jest projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka stopów o wysokiej entropii i kompozytów na ich osnowie, otrzymywanych metodami mechanicznej syntezy i spiekania proszków oraz przy pomocy technik topienia i odlewania.

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Zespół prof. Marcina Leonowicza specjalizuje się kształtowaniu struktury i mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

Grupa badawcza zaangażowana jest w tematykę stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys). HEA to wieloskładnikowe stopy o prostej budowie fazowej w postaci jednego lub dwóch roztworów stałych, dzięki czemu stopy te wykazują znakomitą stabilność termiczną i bardzo dobre właściwości mechaniczne, magnetyczne czy korozyjne.

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

Grupa badawcza zajmuje się procesami wytwarzania kompozytów gradientowych wykorzystującymi m. in. odlewanie odśrodkowe mas lejnych oraz działanie pola magnetycznego, a także charakteryzowaniem mikrostruktury i właściwości takich materiałów.