Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna

Inżynieria powierzchni to nie tylko technologie ale przede wszystkim sztuka kształtowania struktury, morfologii, topografii, stanu naprężeń własnych, składu chemicznego i fazowego warstw powierzchniowych wytwarzanych na wszystkich materiałach konstrukcyjnych i funkcjonalnych w aspekcie zwiększenia trwałości i niezawodności gotowych wyrobów. Obróbka cieplna materiałów metalicznych jest niezbędna w celu nadania odpowiednich właściwości mechanicznych w całej objętości detalu. Zakład Inżynierii Powierzchni WIM PW specjalizuje się m. in. w procesach nanostrukturyzacji stali na drodze obróbki cieplnej celem uzyskania  znakomitych właściwości mechanicznych i użytkowych.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek

Zasadniczym profilem naukowym grupy badawczej jest zastosowanie i rozwój metod plazmowej inżynierii powierzchni, a zwłaszcza impulsowych metod wysokiej mocy (IPD, HIPMS, GIMS), w których niskotemperaturowa plazma jest efektywnym ośrodkiem syntezy. 

dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni

Grupa NanoStal zajmuje się kształtowaniem właściwości mechanicznych i użytkowych stali poprzez wytwarzanie optymalnej budowy fazowej i mikrostruktury dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii obróbki cieplnej.

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni

Zespół profesora Jerzego Roberta Sobieckiego prowadzi badania w zakresie wytwarzania powłok niklowych, niklowo-fosforowych oraz kompozytowych o osnowie niklowej metodami elektrochemicznymi oraz chemicznymi a także powłok tlenkowych wytwarzanych metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego na stopach tytanu i aluminium otrzymywanych także metodą 3D.