Biomateriały i bioinżynieria

Polimery, ceramika, metale i kompozyty do zastosowań biomedycznych muszą spełniać określone wymagania stawiane dla proponowanego biomateriału. Na wydziale projektujemy i rozwijamy te materiały, biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne, jak i działania biologiczne.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

Jednym z głównych obszarów badawczych grupy jest kształtowanie mikrostruktury i właściwości nowoczesnych materiałów biomedycznych, w tym materiałów nanokrystalicznych, wykorzystując procesy dużego odkształcenia plastycznego, obróbki cieplne oraz hybrydowe obróbki powierzchni.

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Zespół Badawczy BioMaterials jest częścią Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.