Ceramika i kompozyty ceramiczne

Na Wydziale opracowujemy materiały ceramiczne i kompozyty o osnowie ceramicznej, a także materiały gradientowe.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Prace badawcze skupiają się na projektowaniu i wytwarzaniu ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych.

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

Przedmiotem badań grupy są materiały ceramiczne, kompozyty o osnowie ceramicznej w tym kompozyty ceramika-metal, ceramika-faza międzymetaliczna o jednorodnej mikrostrukturze jak również materiały gradientowe.