Kompozyty polimerowe i polimery

Wydział prowadzi badania nad innowacyjnymi materiałami polimerowymi i kompozytami również z dodatkiem nanocząstek i nanostruktur do zastosowania w transporcie i nie tylko. Główne zagadnienia realizowanych badań to modyfikacja powierzchni kompozytów, zastosowanie biokomponentów oraz biopolimerów, a także nanotechnologia stosowana w lotnictwie.

   

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Grupa posiada wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu i badaniu kompozytów oraz nanokompozytów polimerowych, modyfikacji ich właściwości funkcjonalnych, badaniu ich degradacji i recyklingu.

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska

Grupa badawcza specjalizuje się na badaniach zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i parametrami przetwórstwa materiałów polimerowych, w tym przetwarzanych technikami druku 3D oraz procesami ich degradacji i recyklingu.