Druk 3D

Nasi naukowcy zajmują się technologiami przyrostowymi w kompletnym ciągu technologicznym – od zaprojektowania materiału, poprzez otrzymanie proszku metodą atomizacji ultradźwiękowej, druk 3D, obróbkę po procesie oraz pełen zakres charakterystyki struktury, mikrostruktury i właściwości. Wytwarzamy elementy pod kątem aplikacji w medycynie, energetyce, lotnictwie i wielu innych.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Zespół prowadzi prace badawcze w obszarze procesów dużego odkształcenia plastycznego i ich wpływu na zmiany struktury materiałów.

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Zespół prof. Marcina Leonowicza specjalizuje się kształtowaniu struktury i mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Grupa badawcza prof. Tomasza Wejrzanowskiego zajmuje się materiałami o wysokiej porowatości.

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Zespół Badawczy BioMaterials jest częścią Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Zespół zajmuje się charakteryzowaniem materiałów pod kątem właściwości mechanicznych oraz ich relacji z mikrostrukturą.