Nanomateriały i materiały ultradrobnoziarniste

Nanomateriały to materiały, których jeden z wymiarów zewnętrznych jest mniejszy niż 100 nm (czyli nanocząstki) lub materiały, których mikrostruktura (np. wielkość ziarna) została ukształtowana w skali nanometrycznej. Dzięki temu wykazują szereg unikatowych właściwości. Na naszym wydziale opracowywane są materiały metaliczne o ultradrobnoziarnistej i nanometrycznej mikrostrukturze, kompozyty z nanocząstkami oraz dwuwymiarowe struktury o unikalnych właściwościach bioaktywnych, katalitycznych, foto-aktywnych.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Zespół prowadzi prace badawcze w obszarze procesów dużego odkształcenia plastycznego i ich wpływu na zmiany struktury materiałów.

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Zespół zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i charakterystyką nowych materiałów metalicznych, w tym kompozytów, o strukturze ultradrobnoziarnistej i nanokrystalicznej (tzn. o wielkości ziaren rzędu setek lub dziesiątek nanometrów).

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Zespół zajmuje się charakteryzowaniem materiałów pod kątem właściwości mechanicznych oraz ich relacji z mikrostrukturą.