Materiały dla energetyki

Globalnym celem Europy w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jej mieszkańców jest przejście od paliw kopalnych na odnawialnie i zrównoważone źródła energii. Istotną rolę w tej transformacji odgrywają nowe materiały i technologie materiałowe. W tym obszarze prace badawcze prowadzone na wydziale koncentrują się na opracowaniu materiałów do wytwarzania, konwersji i magazynowania energii, a w tym m.in. dla: reaktorów termojądrowych, ogniw paliwowych, baterii, superkondensatorów, a także urządzeń wykorzystujących zjawisko termoelektryczne.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Grupa badawcza prof. Tomasza Wejrzanowskiego zajmuje się materiałami o wysokiej porowatości.

dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni

Obszar badań realizowanych w grupie obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem, a także praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do produkcji i konwersji energii.