Modelowanie komputerowe

Modelowanie komputerowe odgrywa kluczową rolę w projektowaniu nowych materiałów i technologii. Obliczenia numeryczne stanowią istotne wsparcie prowadzonych na wydziale badań eksperymentalnych w głównych obszarach takich jak: biomateriały i bioinżynieria, nanomateriały i materiały ultradrobnoziarniste oraz materiały dla energetyki. Nasi naukowcy zajmują się opracowywaniem i stosowaniem metod obliczeniowych w oparciu o techniki odnoszące się do różnych wymiarów poczynając od atomów a kończąc na makroskali.

 

Liderzy grup badawczych związanych z obszarem:

prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Grupa badawcza prof. Tomasza Wejrzanowskiego zajmuje się materiałami o wysokiej porowatości.

dr hab. inż. Jan Wróbel

Tematyka badań naukowych grupy dotyczy przede wszystkim modelowania stabilności fazowej i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej.