Wymogi edytorskie

  1. Praca dyplomowa inżynierska i magisterska powinna zostać opracowana z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentach:
  2. Dyplomant drukuje z systemu USOS oświadczenie autora pracy dyplomowej (Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej) i umieszcza kopię w pracy dyplomowej zgodnie z układem pracy przedstawionym w pkt.3 Zarządzenia nr 57/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej:
  3. Praca dyplomowa powinna być wydrukowana dwustronnie, strony numerowane u dołu po stronie zewnętrznej z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych.
  4. Zaleca się stosowanie kroju pisma szeryfowego (np. Times New Roman). Zaleca się zaznaczanie akapitu w postaci wcięcia 0,5 cm.
  5. Okładki można odebrać w Dziekanacie (3 szt.)