Archiwum Prac Dyplomowych

Każdy student składający dokumenty do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest do zalogowania się na stronie APD, wypełnienia danych o pracy (tj. tłumaczenia tytułu pracy, streszczenia, słowa kluczowe), załączenia pracy w formie pliku .pdf oraz poprzez system APD – przekazania pracy do akceptacji Promotora.

Promotor jest zobowiązany do zaakceptowania pracy oraz wypełnienia opinii w systemie APD.

Recenzent jest zobowiązany do wypełnienia opinii w systemie APD.

 
Uwaga!

Umieszczenie przez studenta pracy dyplomowej w archiwum APD i zatwierdzenie jej przez promotora jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego!

  

Wyjaśnienie!

1. Tytuł oryginalny pracy dyplomowej, Promotora i Recenzenta wprowadza Dziekanat.

2. Streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe w języku polskim wypełnia każdy Student.

3. Tłumaczenie tytułu pracy, streszczenie w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku angielskim wypełniają:

  • studenci, którzy napisali pracę dyplomową w innym języku niż polski,
  • studenci, którzy ubiegają się o odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

4. Studenci, którzy złożyli wniosek o "utajnienie pracy" nie wczytują pliku .pdf z pracą dyplomową.