Wymiana międzynarodowa

Międzynarodowe wymiany studenckie umożliwiają odbycie części studiów za granicą, kształcenie w międzynarodowym środowisku, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie, poznania innego kraju, jego języka i kultury.

Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej mogą brać udział w wymianach międzynarodowych w ramach programów Politechniki Warszawskiej: LLP-Erasmus, EUKLA, ATHENS, NUPACE, Leonardo da Vinci oraz umów bilateralnych.

W ramach programu Erasmus+ Wydział Inżynierii Materiałowej posiada podpisane umowy partnerskie z następującymi Uczelniami:

 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Czechy)
 • Vysoke uceni technicke v Brne (Czechy)
 • Université de Nantes (Francja)
 • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Francja)
 • ECAM LYON Ecole Catholique d'Artes et Métiers (Francja)
 • Ecole Nationale Supérieure des Mines de St-Etienne (Francja)
 • Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy)
 • Universita Politecnica delle Marche (Włochy)
 • National Technical University of Athens (Grecja)
 • Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania)

Informacje o programach wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. Dwa razy roku odbywa się spotkanie "WUT Exchange Day" dotyczące oferty programów. Więcej informacji na https://www.cwm.pw.edu.pl.
 

Designed by Freepik

 
Nasi studenci wykorzystują też możliwości, jakie daje The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE PW). Komitet Lokalny IASTE jest organizacją studencką zarejestrowaną przy Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. IAESTE na szczeblu międzynarodowym współpracuje z różnymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a także z innymi organizacjami edukacyjnymi. Program IAESTE umożliwia studentom uczelni odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju. Praktyki trwają od 6 tygodni nawet do 18 miesięcy i są ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci w ramach praktyk programu IAESTE otrzymują wynagrodzenie w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów utrzymania w danym miejscu praktyki. Przeważająca większość praktyk odbywa się w języku angielskim.
 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

 
Kontakt: