Studia II stopnia

Studia II stopnia — magisterskie — trwają 3 semestry.

  • Inżynieria powierzchni
  • Zaawansowane materiały funkcjonalne
  • Nowoczesne materiały konstrukcyjne
  • Nanometeriały i nanotechnologie
  • Biomateriały

Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności.