Dlaczego my?

Studia prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej od lat znajdują się na podium Rankingów:

W grudniu 2020 roku kierunek "Inżynieria Materiałowa" otrzymał certyfikat doskonałości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kat. Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów.

 
Wydział posiada także Akredytację EUR-ACE Label przyznaną w uznaniu wysokiej jakości kształcenia na lata akademickie od 2017/2018 do 2022/2023.

 
Nasz Wydział jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych zyskał kategorię naukową Ai został zaliczony do grona najlepszych wizytówek polskiej nauki w kraju i na świecie.

 

 
Na naszych studentów czeka jedynie 100 miejsc, co świadczy o tym, że nasze studia mają charakter elitarny. Na jednego nauczyciela akademickiego przypada jedynie 9 studentów. Jest to sytuacja niespotykana na innych wydziałach i sprawia, że nasze studia mają charakter kameralny, a studenci nawet pierwszych lat studiów mogą być kształceni w dużym stopniu indywidualnie.