Stypendia

Nasi studenci mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów, m. in.: stypendium socjalne, stypendium Rektora za wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczne lub za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz zapomogi.

Stypendium socjalne przysługuje studentom, których dochód w rodzinie nie przekraczał 1050 zł na osobę miesięcznie. Maksymalne stypendium socjalne wypłacane na Wydziale wynosiło 1050 zł, a minimalne - 350 zł.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce przyznawane są w dwóch kategoriach: I kategoria – 650 zł i II kategoria – 450 zł. Stypendium przyznawane jest na podstawie listy rankingowej studentów, którzy zaliczyli I rok studiów.

Designed by Kstudio / Freepik

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckichwww.bss.ca.pw.edu.pl