Znamy wyniki rankingu EngiRank

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

fot. BPI

Politechnika Warszawska jest najlepszą uczelnią wg rankingu EngiRank, który ocenia uczelnie z trzynastu europejskich krajów. W części tematycznej zestawienia, w obszarze „Materials Engineering” Politechnika Warszawska zajęła 2 miejsce spośród 139 ocenianych uczelni.

EngiRank – Materials Engineering:

  1. Semmelweis University (Węgry) 100,00
  2. Politechnika Warszawska 90,47
  3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 90,12
  4. Politechnika Poznańska 88,18
  5. Politechnika Łódzka 85,53

Ranking został opracowany przez fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System – FRSE. Składa się z dwóch części: ogólnej (instytucjonalnej) i tematycznej (by subject).

W rankingu ogólnouczelnianym porównano 81 uczelni z 13 krajów (Polska, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Twórcy wykorzystali dane z 15 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii:

  • efektywność naukowa (20%),
  • innowacyjność (35%),
  • jakość kształcenia (20%),
  • prestiż (5%)
  • i umiędzynarodowienie (20%).

Poza zwycięską Politechniką Warszawską w czołówce rankingu znalazły się cztery polskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2. miejsce), Politechnika Łódzka (6. miejsce), Politechnika Wrocławska (6. miejsce), Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (8. miejsce).

W rankingach by subject sklasyfikowano w sumie 149 uczelni z 13 krajów. To zestawienie zostało stworzone na podstawie dwóch kategorii danych: efektywność naukowa (80%) i jakość kształcenia (20%). W kategoriach uwzględniono 6 kryteriów.

Na podstawie pw.edu.pl i engirank.eu