Konkurs Wiedzy o Materiałach

20. edycja konkursu na rok szkolny 2022/2023 zostanie ogłoszona w grudniu 2022 roku. Zapraszamy do udziału osoby, które będą zdawać maturę w roku 2023 i 2024.

  

19. edycja Konkursu Wiedzy o Materiałach - tak było

Każdego roku zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej jeszcze przed egzaminem maturalnym.

Konkurs jest dwuetapowy. I etap polega na samodzielnym opracowaniu referatów na jeden wybrany temat z czterech ogłoszonych na stronie internetowej.

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu rozwiązują test z zakresu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Pytania obejmują zarówno zadania obliczeniowe jak i teoretyczne z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

 

Terminy

 • Ogłoszenie 19. Edycji Konkursu: 1 grudnia 2021 roku.
 • Termin składania prac w I etapie: 21 lutego 2022 roku, godz. 23:59.
 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu: 28 lutego 2022 roku.
 • Drugi etap Konkursu: 31 marca 2022 roku.
 • Ogłoszenie wyników II etapu: do 8 kwietnia 2022 roku.
 • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu: 28 maja 2022 roku (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli).

 

I etap - tematy referatów

 1. Ważną cechą materiałów, zwłaszcza pod kątem ich aplikacji, jest palność. Różne rodzaje materiałów w odmienny sposób zachowują się, gdy podda się je działaniu płomienia. Wskaż materiały niepalne i łatwopalne, opisz jak zachowują się w warunkach pożaru oraz zaproponuj, w jaki sposób ograniczyć ich palność.
  autor: dr Kamila Sałasińska
   
 2. W 2015 roku wartość światowych rocznych strat spowodowanych korozją oszacowano na 2,5 biliona czyli 2,5*1012 dolarów [NACE International, Impact Report, 2015]. Straty te byłyby znacznie większe, gdyby nie stosowano powszechnie różnego rodzaju metod ochrony przed korozją. Wymień i omów wybrane przez Ciebie metody ochrony przed korozją materiałów metalicznych.
  autor: dr inż. Agnieszka Brojanowska
   
 3. Spalanie paliw kopalnych wciąż pozostaje głównym źródłem energii na świecie, co wiąże się z emisją dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Alternatywą dla magazynowania CO2 jest jego konwersja do innych związków, np. do metanu. Opisz proces metanizacji CO2, zwróć uwagę na stosowane katalizatory. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, jaka struktura materiałów katalitycznych wydaje się najbardziej odpowiednia dla katalizy. Jakie znasz metody uzyskania takiej struktury? Uzasadnij, czy otrzymywanie materiałów katalitycznych z wykorzystaniem technik przyrostowych (druku 3D) ma Twoim zdaniem sens.
  autor: dr Ewelina Mackiewicz
   
 4. Otacza nas wiele wyrobów ze stopów metalicznych, wykonanych za pomocą różnych technik wytwarzania. Stopy te, np. stale, żeliwa, brązy, durale czy mosiądze, posiadają w swoim składzie chemicznym zazwyczaj jeden główny pierwiastek, a pozostałe pierwiastki wchodzące w skład stopu, na ogół o niewielkim udziale, jedynie modyfikują strukturę i właściwości stopu. W ostatnich latach pojawiła się nowa grupa stopów metalicznych – tzw. stopy o wysokiej entropii. Na podstawie dostępnych informacji przeanalizuj tę grupę stopów pod kątem perspektyw ich zastosowania. A zatem: stopy o wysokiej entropii – przełom w technice czy tylko ciekawostka naukowa?
  autor: dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
   
 5. Aerożel został wynaleziony niemal 90 lat temu przez amerykańskiego inżyniera Samuela Stephens Kistler'a. Składające się niemal z 99,8% gazu porowate aerożele krzemionkowe są bardzo kruche, ale pokryte nimi tekstylia znacząco uodparniają je na uderzenia. Wymień i omów właściwości aerożeli, które sprawiają, że są fantastycznymi materiałami do zastosowań w przemyśle kosmicznym.
  autor: Miłosz Nowak, student

 

Ważne:

 

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: konkurs.wim@pw.edu.pl
Zapraszamy również na facebook.com/konkurs.wim