Czego uczymy?

Na studiach inżynierskich uczymy przedmiotów:

  • PODSTAWOWYCH - pozwalają na zrozumienie specjalistycznej wiedzy,
  • OGÓLNOTECHNICZNYCH – podstawa wykształcenia każdego współczesnego inżyniera,
  • SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - pozwalają naszym absolwentom z łatwością odnaleźć się w środowisku biznesowym,
  • KIERUNKOWYCH – to co składa się na inżynierię materiałową.
      

Przedmioty PODSTAWOWE: Matematyka, Fizyka i Chemia, są podobne na całej  Politechnice

Przedmioty OGÓLNOTECHNICZNE: Pracownia Komputerowa, Elektrotechnika i Elektronika, Mechanika i Wytrzymałość Konstrukcji, Podstawy Projektowania Inżynierskiego.

Przedmioty SPOŁECZNO-EKONOMICZNE: Komunikacja, Prawo Gospodarcze, Ekonomika i Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Kierowanie Zespołami Pracowniczymi, Systemy Jakości.

Przedmioty KIERUNKOWE: Podstawy Nauki o Materiałach, Metody Badania Materiałów, Materiały Metaliczne, Materiały Ceramiczne, Materiały Polimerowe, Kompozyty, Mechanizmy Niszczenia Materiałów, Metodologia Doboru Materiałów, Inżynieria powierzchni, Korozja, seminaria problemowe oraz przedmioty obieralne.
 

Na studiach magisterskich dominują przedmioty SPECJALISTYCZNE, na których studenci NIE TYLKO pogłębiają wiedzę specjalistyczną, ale rozwijają również UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE: Planowanie Badań, Gry Decyzyjne, Ekonomika Materiałów, Zaawansowane Metody Badania Materiałów, Mechanika Materiałów i Fizyka Odkształcenia Plastycznego, Niekonwencjonalne Metody Syntezy Materiałów, Technologie w Inżynierii Powierzchni, Materiały dla Elektroniki, Metody Komputerowe w Inżynierii Materiałowej, Materiały Funkcjonalne, Recykling Materiałów, Materiał a Ekonomiczne Aspekty Eksploatacji Konstrukcji.

Gdy dziś ktoś pyta mnie, zawodowego menedżera, co dały mi studia i praca naukowo‑badawcza, odpowiadam bez wahania: zbliżenie się do granic poznania. To właśnie pozwala mi w codziennej pracy Łatwiej ocenić solidność przedstawianych mi analiz i realizm projektów. Głęboko wierzę, że bez względu na to, jakie ma się ambicje, gdy jest się młodym człowiekiem, naprawdę warto się czegoś nauczyć, by wiedzieć, czego można oczekiwać od specjalistów, gdy będzie się nimi zarządzało na „ich“ terenie… -Tadeusz Nowicki – absolwent WIM, Dyrektor Generalny zorganizowanej pod jego kierunkiem Grupy ERGIS SA.
 
 

Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych

Studenci kierunków Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Biotechnologia oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa odbywają zajęcia I-go roku studiów według wspólnego programu w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych. Czytaj dalej »