Posiedzenie z dn. 24.05.2024

godz. 9:30
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 3. Informacje Dziekana.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Dziekana za 2023 rok.
 5. Przedstawienie zarysu planu naprawczego sytuacji finansowej Wydziału.
 6. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. jakości kształcenia.
 7. Sprawy osobowe:
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Michała Tacikowskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Inżynierii Powierzchni.
  • Udzielenie zgody na płatny urlop szkoleniowy dr hab. Kamili Sałasińskiej.
 8. Sprawy dydaktyczne:
  • Zatwierdzenie promotorów oraz tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. 
  • Zmiana promotora pracy dyplomowej magisterskiej Pani inż. Riddhi Rajkuwar. 
  • Zaopiniowanie modyfikacji kierunkowych efektów uczenia się w związku ze zmianami w programie studiów II stopnia.
 9. Informacje ze Szkoły Doktorskiej PW.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Przyjęcie protokołu z czterdziestego trzeciego posiedzenia Rady Wydziału.
 12. Zamknięcie posiedzenia Rady.