Zakłady

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału Inżynierii Materiałowej są zakłady. Obecnie w obrębie Wydziału działają 4 zakłady:

Zakład Inżynierii Powierzchni

W Zakładzie Inżynierii Powierzchni  rozwijane są niekonwencjonalne metody modyfikacji powierzchni materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w tym wytwarzania wieloskładnikowych i kompozytowych warstw powierzchniowych o strukturze nanokrystalicznej.

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

Aktualny rozwój materiałów „niemetalicznych” wymusza konieczność poszerzenia tematyki związanej z tworzywami ceramicznymi oraz polimerowymi.

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych specjalizuje się w opracowaniach i badaniu materiałów konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych oraz materiałów funkcjonalnych.

Zakład Projektowania Materiałów

Badania prowadzone w Zakładzie Projektowania Materiałów są skoncentrowane na relacji pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów w kontekście optymalizacji mikrostruktury, sterowania właściwościami, projektowania i wytwarzania nowych materiałów oraz degradacji materiałów w warunkach eksploatacji.