Posiedzenie z dn. 27.10.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad
  2. Powołanie komisji skrutacyjnej
  3. Informacje Dziekana
  4. Sprawy dydaktyczne
  5. Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 – dr inż. Rafał Wróblewski
  6. Zmiana tematu pracy dyplomowej magisterskiej studenta Józefa Rzempołucha (uchwała nr 295/XV/2023)
  7. Sprawy wniesione
  8. Sprawy doktoranckie
  9. Przyjęcie protokołu z trzydziestego szóstego posiedzenia Rady Wydziału (uchwała nr 296/XV/2023)
  10. Zamknięcie posiedzenia Rady