Rada Wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju.

Skład Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (XV kadencja)

 1. Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                           
 2. Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni                      
 3. Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni                                 
 4. Dr inż. Rafał Wróblewski                                        
 5. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 6. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara                  
 7. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka                     
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik                              
 9. Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz                       
 10. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 11. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera         
 12. Prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 13. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 14. Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska         
 15. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 16. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń                      
 17. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
 18. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni                                   
 19. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni              
 20. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni    
 21. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
 22. Dr hab. inż Marek Krasnowski, prof. uczelni
 23. Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni              
 24. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni    
 25. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni     
 26. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni        
 27. Dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni                                        
 28. Dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni                                                                
 29. Dr hab. inż. Ryszard Sitek                                       
 30. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski                                  
 31. Dr inż. Bogusława Adamczyk Cieślak                    
 32. Dr inż. Tomasz Borowski                                         
 33. Dr inż. Janusz Bucki                                                
 34. Dr inż. Grzegorz Cieślak                                          
 35. Dr inż Krzysztof Kulikowski                                   
 36. Dr inż. Emilia Skołek                                                
 37. Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk                                         
 38. Mgr inż. Tatiana Erenc Sędziak                               
 39. Mgr inż. Katarzyna Jurkowska Kukla                      
 40. Mgr inż. Anna Czajka - doktorantka                       
 41. Mgr inż. Łukasz Żrodowski - doktorant    
 42. Weronika Anisimowicz – studentka
 43. Gabriela Głąb – studentka
 44. Aleksandra Lipińska – studentka
 45. Zuzanna Majewska – studentka
 46. Grzegorz Rafał – student 
 47. Julia Kosińska – studentka
 48. Mateusz Malikowski  – student                             

 
Zaproszeni goście:

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski             
 2. Prof dr hab. inż. Krzysztof Sikorski                            
 3. Dr inż. Milena Koralnik – Sekretarz Rady | Dr inż. Bogusława Adamczyk - Cieślak - p.o. Sekretarza
   

 Terminy posiedzeń

Regulamin