Posiedzenie z dn. 19.04.2024

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  3. Informacje Dziekana.
  4. Informacja na temat zmian na stronie internetowej Wydziału.
  5. Informacje o wdrożeniu do Systemu Repozytorium katalogu aparatury-naukowo badawczej - dr inż. Tomasz Płociński.
  6. Informacje ze Szkoły Doktorskiej PW.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Przyjęcie protokołu z czterdziestego drugiego posiedzenia Rady Wydziału.
  9. Zamknięcie posiedzenia Rady.