Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie inżynierii materiałowej zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2021, Wydział Inżynierii Materiałowej uzyskał kategorię A, co potwierdza wysoki poziom działalności naukowej.

W badania naukowe zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni i techniczni oraz doktoranci.

Badania naukowe prowadzone na wydziale związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach.

Specyfiką Wydziału jest interdyscyplinarny charakter badań obejmujący także zagadnienia fizyki, chemii, biologii i medycyny.

Prowadzone prace są ukierunkowane na związki między makro-, mikro- i nanostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w rożnych gałęziach przemysłu, m.in. w lotnictwie, energetyce, medycynie czy ochronie środowiska.