Posiedzenie z dn. 19.05.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Sprawozdanie Dziekana za rok 2022
 5. Prezentacja Strategii Rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej
 6. Sprawy dydaktyczne
  • Zaopiniowanie zmian w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia
  • Roczne sprawozdanie Pełnomocnika ds. jakości kształcenia
  • Wyrażenie zgody Rady Wydziału na pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich przez dr. inż. Karola Szlązaka
  • Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych magisterskich
 7. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż Tomasza Wejrzanowskiego, prof. uczelni na stanowisku profesora uczelni w grupie badawczo dydaktycznej 
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołu z trzydziestego trzeciego posiedzenia Rady Wydziału
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   
Uchwały (.pdf, 257,24 kB)