Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA WIM

Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

NIP: 525-000-58-34

POZOSTAŁE BUDYNKI

Wydział Inżynierii Produkcji
Gmach Nowy Technologiczny
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Gmach Aerodynamiki (MEiL)
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Budynek "Bytnara"
ul. J. Bytnara 25
02-645 Warszawa

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
ul. Poleczki 18
02-822 Warszawa
 

Sekretariat

Gmach Inżynierii Materiałowej 
ul. Wołoska 141, pok. 206
 wim@pw.edu.pl

 22 849 99 29
 22 234 87 29
 22 849 02 22
 22 234 83 99
 22 234 85 14
 

Dziekanat

Gmach Inżynierii Materiałowej 
ul. Wołoska 141, pok. 204
 dziekanat.wim@pw.edu.pl
 22 849 99 35 
 22 234 84 51

Godziny pracy dziekanatu