Posiedzenie z dn. 21.04.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Wręczenie nagród Rektora za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 
  • pani mgr inż. Annie Czajce - doktorantce WIM,
  • oraz pani inż. Zuzannie Uliasz – studentce WIM.
 5. Sprawy dydaktyczne
  • Informacja na temat ankietyzacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonej w semestrze zimowym r. ak. 2022/2023
 6. Sprawy osoboweSprawy wniesione 
  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych w pełnym wymiarze czasu pracy (uchwała nr 261/XV/2023)
  • Zatrudnienia na stanowisko profesora uczelni na jednej karcie w ankieterze
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Ryszarda Sitka na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 262/XV/2023)
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Jerzego R. Sobieckiego na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 263/XV/2023)
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr hab. inż. Elżbietę Jezierską na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 264/XV/2023)
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Łukasza Ciupińskiego na stanowisku profesora uczelni (uchwała nr 265/XV/2023) 
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z trzydziestego drugiego posiedzenia Rady Wydziału (uchwała nr 266/XV/2023)
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   
Uchwały (.pdf, 226,77 kB)