Składy Komisji Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej na kadencję 2020/2024

Komisja ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski – przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni
 • dr inż. Rafał Wróblewski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
 • dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. uczelni
   

Komisja ds. Rekrutacji

 • dr inż. Rafał Wróblewski – przewodniczący
 • dr inż. Agnieszka Brojanowska – sekretarz
 • dr inż. Emilia Skołek – członek
   

Komisja ds. Programu Studiów

 • dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Bogusława Adamczyk – Cieślak
 • dr inż. Emilia Skołek
 • dr inż. Rafał Wróblewski
 • mgr inż Grzegorz Łukaszewicz
 • przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel studentów
 • dr inż. Przemysław Szczygieł - GE
 • dr inż. Tadeusz Gancarczyk - Safran Transmission Systems Poland
 • Szczepan Gorbacz - Amargo Sp. z o.o.

 
Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 • dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni
 • dr inż. Emilia Skołek
 • dr inż. Rafał Wróblewski
 • mgr inż. Anna Czajka
 • przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel studentów
 • dr inż. Jakub Kaczorowski – Baker Hughes

 
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki, prof. uczelni – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż Marek Kostecki, prof. uczelni

 
Komisja ds. Rozwoju Kadry

 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska – przewodnicząca Komisji
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska,
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski,
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni

 
Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz – przewodnicząca
 • mgr inż. Anna Czajka - przedstawiciel WRD
 • mgr inż. Bernard Kurowski - przedstawiciel WRD

 
Wydziałowa Doktorancka Komisja Stypendialna

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
 • mgr inż. Anna Czajka – przedstawiciel WRD